GENERALFORSAMLING

Der afholdes generalforsamling i Bio Aalestrup mandag den 30. maj 2022 kl. 19 i Knabergården.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til behandling skal afleveres skriftligt til bestyrelsen mindst 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Følgende er på valg:

Bestyrelse:  Hans Jørgen Nielsen, Lene Fisker, Lone Horslev, Morten Nielsen

Suppleant: Pia Hannesbo og Jens Gregers

Revisor: Stefan Horslev

Revisorsuppleant: Kjeld Bentsen