GENERALFORSAMLING

Der afholdes generalforsamling i Bio Aalestrup mandag den 30. maj 2023 kl. 19 i Knabergården.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til behandling skal afleveres skriftligt til bestyrelsen mindst 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Følgende er på valg:

Bestyrelse:  Martin Pinholt, Peter E. Rasmussen og Nikolaj Jørgensen 

Suppleant: Pia Hannesbo og Jens Gregers

Revisor: Norma Andersen

Revisorsuppleant: Kjeld Bentsen